Instytucje związane z ubezpieczeniami
Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/ctu/domains/ctu-waw.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pagenavi/scb/Options.php on line 62
Zamów kontakt z agentem

INSTYTUCJE ZWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI

Rzeczoznawca samochodowy

Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela, bez względu na to czy masz jedynie obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, czy posiadasz również autocasco, możesz zostać poproszony o spotkanie z rzeczoznawcą. Wydawane przez niego opinie są niezwykle ważnym elementem procesu postępowania odszkodowawczego. Do zadań rzeczoznawcy samochodowego należy odtworzenie przebiegu zdarzenia oraz ustalenie rozmiaru powstałych uszkodzeń. Często rzeczoznawcy zajmują się także przygotowaniem […]

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje kontrolę nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. Głównym zadaniem KNF w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osób ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń […]

Polska Izba Ubezpieczeń

Funkcjonująca od 1990 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniową, obowiązkowo zrzeszającą towarzystwa ubezpieczeniowe. Instytucja ta reprezentuje tym samym wszystkie działające w Polsce zakłady ubezpieczeń. Jej misją jest dbałość o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Obecnie na czele PIU stoi Prezes Zarządu Izby Jan Grzegorz Prądzyński.   Do głównych celów Polskiej Izby […]

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, popularnie zwanego OC komunikacyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej przynależność do Biura jest obowiązkowa.   W ramach prowadzonej działalności PBUK w szczególności zajmuje się: wystawianiem dokumentów […]

Rzecznik Finansowy

Podstawowym zadaniem Rzecznika Finansowego, urzędu, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, jest reprezentowanie interesów klientów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym. Dotyczy to produktów zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. Stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, która do momentu wprowadzenia zmian […]

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG zaspokaja również roszczenia osób poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.  Dodatkowo misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu […]

Gdzie mogę zgłosić skargę na ubezpieczyciela?
Jeśli uważasz, że np. ubezpieczyciel zaniżył wypłatę odszkodowania z OC samochodu czy niesłusznie sklasyfikował szkodę jako całkowitą, pamiętaj o możliwości złożenia skargi. Przede wszystkim adresatem zażalenia mogą być same towarzystwa ubezpieczeniowe. Każda firma z pewnością przyjmie reklamację swojego klienta i zostanie ona rozpatrzona. Jeśli ta droga dochodzenia swoich racji okaże się nieskuteczna, wówczas można odwołać się do niezależnych instytucji.
 
Przede wszystkim jest to Rzecznik Finansowy. Gdy do jego Biura wpłynie skarga od niezadowolonego klienta, występuje w jego sprawie do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienie wszelkich szczegółów. Rzecznik może więc interweniować u ubezpieczycieli i wpływać na zmianę ich stanowiska, jeśli w niewłaściwy sposób potraktowali swoich klientów. Instytucja prowadzi również szereg innych inicjatyw i udziela pomocy także w formie porad telefonicznych oraz mailowych. Więcej informacji o zasadach przyjmowania skarg przez Rzecznika Finansowego znajdziesz tutaj.
 
Osoby niezadowolone z działań ubezpieczycieli mogą zgłosić się również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Co prawda ta instytucja nie ustosunkowuje się do pojedynczych spraw (w tym celu należy zgłosić się do wspomnianego już Rzecznika Finansowego), jednak może je wyjaśnić i zakazywać stosowania niewłaściwych i szkodliwych praktyk.
Poszkodowani mogą szukać wsparcia także w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ośrodkach terenowych (miejskich czy powiatowych rzeczników konsumentów) oraz różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach.

KONTAKT Z NAMI

Masz pytania? potrzebujesz oferty ubezpieczenia? napisz odpowiemy

ADRES

ul. Warszawska 55 lokal 198 na parterze, 05-075 Warszawa-Wesoła, Zielona

TELEFONY

tel. (22) 760-33-55
tel. kom. 508-699-033

EMAIL

biuro@ctu-waw.pl