wartość mienia, jaka jest notowana na rynku, zależna jest od wahań popytu i podaży. Stosuje się do wyceny pojazdów, lokali mieszkalnych i użytkowych. Często może odbiegać od wartości rzeczywistej mienia.