aktualna wartość mienia, co oznacza wartość nową pomniejszoną o zużycie techniczne.