biuro@ctu-waw.pl Napisz do nas
(22) 760-33-55 Zadzwoń do nas
Poznaj naszego partnera

Polska Izba Ubezpieczeń

Funkcjonująca od 1990 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniową, obowiązkowo zrzeszającą towarzystwa ubezpieczeniowe. Instytucja ta reprezentuje tym samym wszystkie działające w Polsce zakłady ubezpieczeń. Jej misją jest dbałość o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Obecnie na czele PIU stoi Prezes Zarządu Izby Jan Grzegorz Prądzyński.

Do głównych celów Polskiej Izby Ubezpieczeń należą:
budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego,
zgłaszanie i opiniowanie aktów prawnych oraz reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego przed ustawodawcą,
działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego, współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
edukacja w zakresie ubezpieczeń oraz budowania prestiżu i zaufania wobec usług ubezpieczeniowych w Polsce.

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Tel. 022 420 51 05 lub 06
Fax. 022 420 51 07
www.piu.org.pl