biuro@ctu-waw.pl Napisz do nas
(22) 760-33-55 Zadzwoń do nas
Poznaj naszego partnera

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja zrzeszająca zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, popularnie zwanego OC komunikacyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej przynależność do Biura jest obowiązkowa.

W ramach prowadzonej działalności PBUK w szczególności zajmuje się:
wystawianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach Systemu Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii,
zawieraniem umów z zagranicznymi biurami narodowymi o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,
organizowaniem lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach, które tak jak Polska, są członkami Systemu Zielonej Karty,
kreślaniem zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych.

Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.
Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 022 551 51 00
Fax. 022 551 51 99
www.pbuk.com.pl