biuro@ctu-waw.pl Napisz do nas
(22) 760-33-55 Zadzwoń do nas
Poznaj naszego partnera

PZU S.A.

PZU S.A. jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU, która jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Tradycje PZU sięgają 1803 roku. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.
PZU S.A. oferuje jedną z najbardziej rozbudowanych i całościowych ofert na rynku, która liczy sobie blisko 200 rodzajów ubezpieczeń. W ramach podstawowej działalności, PZU udostępnia ubezpieczenia majątkowe, na życie oraz pozostałe osobowe. PZU S.A. to także bogata oferta polis komunikacyjnych ? OC, Autocasco, NNW oraz Assistance. W PZU można skonstruować korzystne pakiety polis samochodowych, które oprócz podstawowej ochrony, w ramach obowiązkowego OC, zapewniają m.in. udzielenie pomocy na miejscu zdarzenia (PZU Auto Pomoc), ochronę zniżek w razie wypadku (PZU Ochrona Zniżek), ochronę szyb i pokrycie kosztów ich wymiany w razie uszkodzenia (PZU AutoSzyba) i wiele innych.
PZU S.A. jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce a także Europie Środkowowschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń – zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawanych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Rozbudowana sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do placówek firmy. Struktura jednostek organizacyjnych spółki przedstawia się następująco:
Centrala w Warszawie
terenowe jednostki organizacyjne:
Oddziały Okręgowe
jednostki operacyjne – Inspektoraty i Filie Inspektoratów
Centrala spółki prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek terenowych. Jako jednostka stanowiąca centrum zarządzania spółką, opracowuje założenia i kierunki rozwoju działalności i organizacji. Oddział okręgowy jako jednostka terenowa realizuje zadania spółki na wydzielonym obszarze kraju. Inspektorat jest jednostką operacyjną spółki powołaną do wykonywania bezpośredniej obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód z tych ubezpieczeń na wydzielonym terytorialnie obszarze.